3.10.2013

Nomadiohjaajan työn vaikuttavuuden arviointia IKKU-mallin kautta

28.-29.8.2013 Kiljavanrannassa kokoontuivat AVO2-hankkeen toimijat hanketapaamiseen. Toimikas-osahanketta edustivat Anne Rongas, Pauliina Mäkelä, Johanna Hyytiä ja Jari Harvio. Tapaamisessa kävimme läpi mm. yhteisiä tuotoksia ja niiden julkistamista tulevissa tapahtumissa ja verkossa sekä hanketutkimusta. Teimme vaikuttavuuden arviointia IKKU-mallin avulla. Kyseisen IKKU-mallin avulla pyritään tunnistamaan hankkeen instrumentaaliset, käsitteelliset, konsultatiiviset ja uskoa luovat vaikutukset. Kyseessä on synteesi useista vaikuttavuuden arvioinnin malleista (Pirttilä & Pääkkö 2001, lisätietoa tästä pdf-tiedostosta - päivitetty linkki 29.1.2018). Mallin esitteli Tampereen yliopiston Yrjö Lappalainen.

Loin nomadiohjaajan työstä IKKU-mallin mukaisen koosteen:

Instrumentaalinen (Millä tavoin nomadiohjaaja on onnistunut toimimaan käytännöllisen muutostyön välineenä?)

Näkyväksi tekemistä:


Käsitteellinen (Miten nomadiohjaaja on onnistunut valistamaan käytännön toimijoita ja päätöksentekijöitä muuttaen heidän käsitteellistä toimintakehikkoaan?)

Käsitteet:


Konsultatiivinen (Miten nomadiohjaaja on onnistunut muuttamaan yhteiskunnallista käytäntöä, kuten toimintatapaa tai organisaatiota?)

Näkyväksi tekemistä:


Uskoa luova (Miten nomadiohjaaja on onnistunut luomaan uskoa esimerkiksi tuottamalla rohkaisevia esimerkkejä käytännön toimijoille?)

Käytäntöä ja tekemistä:
 • Yhdessä tekeminen esimerkin avulla arjessa
 • Samalle tasolle asettuminen, myös fyysisesti
 • Innostava asenne
 • Nopea reagointi
 • Keskittynyt kuunteleminen
 • Uudella tavalla toimiminen
 • Uusien asioiden opettelu
 • Esimerkkien hyödyntäminen
 • Asiantuntemuksen luoma valmius heittäytyä
 • Erilaisissa tilanteissa luoviminen
 • Oppijoiden valmius heittäytyä
 • Uusien asioiden nopea omaksuminen
 • Opitun asian kokeileminen ja hyödyntäminen nopeasti
 • Yhteinen "tuskailu" - kokemusten jakaminen
 • Omien toiminta- ja työtapojen tarkastelu
 • Ammatillinen kasvu
 • Verkostoituminen
 • Tilanteeseen liittyvien asioiden yhdistely
 • Luottamus
 • Avun tarvitsijoiden auttaminen opastamalla ja neuvomalla
 • Jatkuva muutos
 • Oppiainerajojen ylitys tai sulautuminen
 • "Kaikkea ei voi osata"
 • "Kaikkea ei voi hallita"
 • "Kädet savessa" tekeminen
 • "Yksin tekemisen aika on ohi!"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti