20.2.2013

Terveisiä Lammilta

Tervehdys

Olemme lammilainen projektiryhmä ja aiheenamme on ruoka. Olemme aloittaneet projektin syksyllä, jolloin suunnittelimme projektin vaiheita. Kirjoitamme toteutuksesta omaa blogia. Nyt olemme alkaneet toteuttaa suunnitelmia ja projekti olisi tarkoitus saada valmiiksi huhtikuussa. Olemme jakautuneet kolmeen pienempään ryhmään.

Poikien ryhmä kuvasi videolle keittäjän haastattelun. Keittäjä kertoi opiskelijaruoasta.

Tyttöjen ryhmä on kuvannut kaksi ruoanlaittovideota. Toisessa videossa leivottiin mutakakkua ja toisessa tehtiin chileläisiä maissikakkuja ja ananassalaattia.Toinen poikien ryhmä on myös kuvannut ruoanlaittovideon. Siinä tehtiin perunalettuja sekä duschesseperunoita.

Mestari itse


Blogikirjoituksen tekivät: Roosa, Siri, Tiia, Anssi, Nuutti, Lasse, Saku, Veli-Pekka, Valtteri

15.2.2013

Ihan pimeet jälkilöylyt

Pehmeet on löylyt.....

Valaistujen pukujen ja asusteiden muotinäytöksestä:
Ihan tosi suurena yllätyksenä meille ja teille, rakkaat lukijat, näytöstä ennen oli hieman teknisiä ongelmia näiden tikitaalisten vimpaimien kans. Kuvashow oli kyykähtää, kun pimeässä kuvatut kuvat piti vaalentaa ihan värien rikkoontumiseen saakka, jotta tykin valoteho riitti näyttämään ne suuressa koossa. Tämä ratkaistiin, mutta sitten Picasa nielaisi kolmanneksen kuvista 40 min ennen näytöstä, eikä suostunut röyhtäisemään niitä takaisin. Otsasns hiessä näytös kuitenkin alkoi ajoissa.
Bambuuser toimi hyvin ja yllätti katsojat toivotulla tavalla. Näytöksen alku ullakolta toimi hyvin, mutta lainaksi saadun iPadin valoteho ei riittänyt kuvaamaan näytöstä salissa kunnolla. Elämys pelitti niin kuin pitikin!
Kuvakansiota puvuista emme liittäneet tänne ainakaan vielä, koska kuvat jouduttiin näytöstä varten "rikkomaan" eivätkä ne näytä enää kuvina näytöllä hyvälle. Katsotaan, jos jaksais vielä joku päivä leikkiä koneella...

Jälkihiki:
Palaute osallistuneilta oppilailta, muilta oppilailta sekä kollegoilta on ollut innostunutta ja kiittävää.
Pitkin viikkoja joku aina palaa näytökseen tai siitä virinneisiin ajatuksiin.
Ilmiö oli kiinnostava ja luova osuus (suunnittelu) sujui merkillepantavan jouhevasti fysiikan tutkimusosion ja valoleikkien jälkeen. Kaikille oli syntynyt visioita jo tutkimusosion aikana. Tutkimuksen syvällisyys oli mielestämme tämän ikäisille sopiva.
Parasta tässä kokemuksessa oli mielestämme oppilaiden ilo, into, ylpeys sekä itsetekemästä että itsestä ja rohkeus esiintyä.

Anne ja Anu

5.2.2013

Lukuvuosisuunnittelua 2013-2016: ryhmäkurssit ja ilmiöt

Yleissivistävän koulutuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön syksystä 2016 alkaen, kolmen lukuvuoden kuluttua siis. Otavan Opistossa ajateltiin, että nyt onkin oiva tilaisuus tehdä kolmivuotissuunnitelmaa, miettiä, mitä vielä ehtii ja haluaa opettaa vanhojen ops:ien mukaan. Samalla seuraavien vuosien lv-suunnitteluaikaa vapautuu ops-työhön, samoin tämä mahdollistaa pitkäjänteisemmän opintojen suunnittelun myös opiskelijoille.

Ilmiöpohjainen opetussuunnitelma rakentuu viiden "todellisuuden kehän" varaan. Tässä rungossa kullakin kehällä on omat tavoitteensa mutta samalla kaikki kehät liittyvät yhteen niitä läpäisevien teemojen avulla. Läpäisevät teemat, tulevaisuudessa tarvittava osaaminen, liittyvät muun muassa vuorovaikutustaitoihin, teknologian ja kommunikointivälineiden hyödyntämiseen sekä oman elämänsuunnitelman ja henkilökohtaisten projektien laatimiseen. Kehät tavoitelauseineen ovat (1) Minä: Ulottuvuuteen sisältyy itsetuntemukseen ja elämänhallintaan liittyviä teemoja sekä metakognitiivisia taitoja, välineitä, joiden kautta minä on suhteessa ympäristöönsä, (2) Yhteisö ja yhteiskunta: Minä saa tukea sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen, ja oppii vuorovaikutukseen liittyviä taitoja, (3) Kulttuuri: Minä hahmottaa suhdettaan omaan kulttuuritaustaansa ja -identiteettiinsä sekä kunnioittaa kulttuurien monimuotoisuutta, (4) Luonto ja ympäristö: Minä rakentaa omaa luontosuhdettaan ja oppii ympäristövaikuttamiseen liittyviä taitoja sekä (5) Todellisuuden rakenne: Eri tieteen- ja taiteenalojen tuottama tieto ohjaa minän maailmankuvan muodostamista. Peruskäsitteistöjen ja teoreettisen tiedon ymmärtäminen tukee tiedonrakentelua. (Lue Ilmiöpohjaisen oppimisen ops- ja kompetenssipohjasta)

Opiskelijat, opettajat ja yhteistyökumppanit olivat mukana valitsemassa tulevan kolmivuotisen ilmiöitä. Bremenin Übersee Museumissa maailmaa tarkastellaan seitsemän kaikkia ihmisiä koskettavan ilmiön näkökulmasta, myös nämä ilmiöt sijoitettiin lukuvuosirunkoihin. Ehdotusten perusteella otsikot ja niiden yhdistelmät sijoitettiin tulevien vuosien ilmiökehille, samalla vuosille hahmoteltiin lukuvuositeemat. Lukuvuositeemat näkyvät lukiokoulutuksen lisäksi myös Otavan Opiston muussa toiminnassa. (Lue Ilmiötoiveista ja Bremen-ilmiöiden sijoittumisesta lv-runkoihin sekä Lukuvuositeemoista)

Lukion opetussuunnitelman yleinen osa on yhtenä taustana kehäajattelussa, oppiainekohtainen osa puolestaan on purettu ilmiöittäin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ops on luettu värittäen läpi siten, että kunkin kurssin tietylle ilmiökehälle painottuvat tavoitteet ja sisällöt on merkitty samalla värillä. Tämän jälkeen "värikkäät" kurssit on listattu ilmiöiden alle siten, että kukin kurssi sijoittuu ainakin kahdelle kehälle, ja opettajat pääsevät laatimaan kurssitarjotinta oppiaineryhmittäin. Siihen, miten kurssit sijoittuvat kurssitarjottimelle vaikuttaa ilmiöyhteyksien lisäksi myös kurssien mielekäs suoritusjärjestys. Samalla on mahdollista miettiä ja suunnitella kiinnostavia oppiaineyhteyksiä, niitä elementtejä, joita itse ilmiöiden toteutusvaiheessa tullaan sitten kokeilemaan. (Lue 2013-2016 ryhmäkurssi- ja ilmiösuunnittelusta ja viime kevään työvaiheista)

Kuluva lukuvuosi on ensimmäinen, jota toteutetaan tällaisen suunnittelun avulla. Seuraavien kolmen lukuvuoden ryhmäkurssirungot ja ilmiöyhteydet rakentuvat parhaillaan. Ensi lukuvuoden suhteen toiveena on kehittää edelleen sitä prosessin, miten samaan aikaan pyörivien kurssien opettajista muotoutuisi kulloisenkin ilmiön moniaineinen opetiimi. Ja miten tämä tiimi laajenisi moniaineisesta vielä monialaiseksi, koulun ulkopuolelle, yhteistyökumppaneiden kanssa molemminpuoliseksi ja autenttiseksi oppimisympäristöksi. Tervetuloa kommentoimaan ja jalostamaan ideoita!

Tiina Airaksinen
verkkopedagogi, Otavan Opiston opetussuunnitelmat-yksikön vetäjä
tiina.airaksinen@otavanopisto.fi4.2.2013

Löytöretkelle ja tiedon ja totuuden luonnetta pohtimaan

Kulttuurit ja kielet -ilmiön ollessa täydessä vauhdissa, olemme Otavan Opistolla alkaneet jo suunnitella tulevaa Löytöretkikunta!-ilmiötä (4.3.-16.4.2013). Siinä tarkastelun pääpaino on siis meille kaikille niin tärkeän Telluksen ihmettelyssä ja tutkimisessa.

Opetiimissä on mukana biologia-maantieteen, filosofian, äidinkielen ja ruotsin opettajat sekä mobiilihankkeesta vastaava verkko-ohjaaja. Ilmiön aikana tarkasteltaviksi, kaikille yhteisiksi alateemoiksi on valikoitunut (tässä vaiheessa vielä työniminä):

  • avaruus ja Telluksen synty
  • läheltä löytyy (lähiympäristön kulttuurimaantieteen valokuvaamista)
  • ääriolosuhteissa
  • maailman merillä
  • näkymätön maailma (esim. solutaso, säteily, magnetismi)
Tekemisessä on mukana myös pelillistä: ilmiöön on suunniteltu roolissa osallistumista, opiskelijoiden roolipaneelia, GE1- ja HI4-kurssien yhteistyöprojektina tehty pelillinen löytöretki. Mukana myös esim. äikän lukupiiri. Sisältöjä voi yhdistellä esim. seuraaviin lukion oppiaineisiin: FY, KE, MAB/A, BI, GE, PS, FI.. Ja taitojen kautta tietysti erilaisiin välineaineisiin (mm. ÄI, KU, valokuvaus, vieraat kielet).

Haluaisitteko teidän koulustanne lähteä Otavan Opiston kanssa yhteiselle löytöretkelle? Vai onko teillä jo ehkä suunnitteilla samantyyppisiin teemoihin liittyviä ilmiöitä keväälle? Tehdäänkö yhdessä ja yhteistyössä, erinäköisiä tai -kokoisia löytöretki-ilmiöitä?

Kevään viimeisenä, toistaiseksi suunnittelemattomana ilmiönä meitä odottaa tieto ja totuus. Mainio paikka pohtia tiedon luonnetta, erilaisia totuuksia ja sitä, mitä oikeastaan tiedämmekään totuudeksi.