4.11.2012

Ilmiöoppiminen Kaurialan lukiossa (2012–2013)

Ilmiöpohjainen oppiminen lähtee liikkeelle opiskelijan omasta motivaatiosta jotakin tiettyä aihekokonaisuutta, ilmiötä kohtaan. Koska oppimisen tavoitteena on ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen, oppiminen ei ole perinteisen tavan mukaan oppiainekeskeistä, vaan poikkitieteellistä ja monialaista. Erilliset oppiaineet nähdään tarjolla olevina viitekehyksinä tarkasteltavana olevan ilmiön hahmottamiselle.

Kaurialan lukiossa ilmiöoppiminen noudattaa ns. ”kalastusverkko”-periaatetta. Kiinnostus tiettyä ilmiötä kohtaan muodostaa ns. ”kalastusverkon”, johon oppilas kerää tietoa, erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia tarkasteltavasta ilmiöstä. Tämä tapahtuu paitsi valitsemalla ilmiöön sopivia lukiokursseja niin myös koulun ulkopuolisen toiminnan esim. median, kulttuuritapahtumien, kirjallisuuden kautta. Lopuksi oppilas kokoaa verkkoon jääneen ”saaliin” eli ilmiötä koskevan ymmärryksensä parhaaksi katsomallaan tavalla. Lopputyönä voi olla perinteisen tutkielman tai esseiden lisäksi esim. taide-esitys, yleisötapahtuma, oppimispäiväkirja tai jokin muu opiskelijalle läheinen ilmaisumuoto.

Tänä lukuvuotena Kaurialan lukion ilmiöt asettuvat otsakkeen ”Törmäyksiä ja kohtaamisia” alle. Nämä ”törmäykset” ja ”kohtaamiset” voivat olla niin kulttuurisia, poliittisia, eettisiä, tieteellisiä kuin esim. taidetta koskevia. Oppilas valitsee vähintään viisi ilmiöön liittyvää lukiokurssia, joita Kaurialan lukio tarjoaa tänä vuonna filosofiassa, fysiikassa, historiassa, ilmaisutaidossa, kielissä, kuvataiteissa, musiikissa, uskonnossa ja äidinkielessä. Kursseja tulee valita vähintään kolmesta eri oppiaineesta. Tämän lisäksi opiskelijoille on tarjottu mahdollisuus syventää ilmiötä mm. elokuvan, teatterin, kirjailijavierailujen ja tiedetapahtumien avulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti