31.1.2013

Kohti kestävää kehitystä Kaurialan koulussa

Toimikas-hankkeeseen mukaan ilmoittautessamme emme aluksi kunnolla edes tienneet mihin soppaan olemme lusikkamme laittaneet. Vanajan Linnassa pidetyssä hankkeen käynnistyspäivässä kevättalvella 2012 meille avattiin käsite "ilmíöpohjainen oppiminen".

Päässä kävi hetken aikaa asioiden ja käsitteiden myllerrys.Toimikas, ilmiö, hanke, tuotos, näkyväksi, ... Markun ja Kaijan kanssa koulua kohti poistuessamme mielessä oli enemmän kysymys- kuin huutomerkkejä.

Onneksi M ja K saivat heti perään toisen täsmäkoulutuspäivän, jonka aikana heillä alkoi muodostua ajatus tulevasta. Idea ajankohtaisesta ja samalla Kaurialan yläkoulun oppilaille haasteeksi heitettävästä ilmiöstä hahmottui. Ilmiöksi valikoitui kestävä kehitys .

Miksi kestävä kehitys?

Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran Yhdistyneiden kansakuntien Brundtlandin komissiossa 1987. Gro Harlem Brundtland totesi vuonna 1987: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”(lähde:Wikipedia)

Koulu valmistaa oppilaita kohti heidän tulevaisuuden haasteitaan. Nykyisten oppilaiden on ymmärrettävä tämän päivän valintojen vaikutukset tulevaan.
Täällä Kaurialassa työstimme lukuvuonna 2011-2012 koulun oman ympäristöohjelman.  Siihen voi tutustua oheisen linkin kautta. http://www.hameenlinna.fi/Opetus-ja-koulutus/Perusopetus/Koulut-7-9/Kaurialan-koulu/Ymparistoohjelma/

Syksyllä 2012 koulumme osallistui tiedekeskus Heurekassa järjestettyyn Kansainväliseen nuorten ilmastohuippukokoukseen neljän oppilaan ja kahden opettajan voimin. Tästä syntyi kouluumme Green Team, oppilasvetoinen ympäristöasioita pohtiva kerho.
Kestävä kehitys oppilaiden tarkastelemana ilmiönä on loistava jatkumo opettajien tekemälle ympäristöohjelmalle. Em. ohjelma saa lihaa luidensa ympärille ja samalla se muuttuu eläväksi osaksi oppilaiden arkea. Tästä päästään etenemään kohti todellista yksilötason asenne- ja käyttäytymismuutosta.  Arjen näkyviin tekoihin, pienestä kohti isompaa; kestävää kehitystä.

160 oppilaan vierailu tiedekeskus Heurekassa 16.1.2013 toimi hienona aloituksena . Uskon, että niin oppilaat kuin mukana olleet 16 opettajaakin saivat innostusta ilmiöoppimiseen. Seuraavassa vaiheessa tutkittavat ilmiöt valitaan yksilöllisesti. Odotan, millaisia asioita Kaurialan koulun oppilaat ryhtyvät tutkimaan. Mitä ovat asiat, joita meidän oppilaamme ovat itse kiinnostuneita säilyttämään tuleville sukuoulville.

Siitä enemmän seuraavassa kirjoituksessa.

Pekka Saros, rehtori (31.1.2013)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti