19.12.2012

TerveNuori! projektin esittely

TerveNuori on Hakkalan koulun duuniluokan ja 7-9lk pienryhmän yhteinen terveystiedon ympärille rakentunut projekti. Me: Maarit ja Kati, ajauduimme hieman sattumalta Toimikas - projektin tekijöiksi viime toukokuussa, kun koulullemme varatusta neljästä projektiopettajan paikasta vain kahdessa oli tekijät. Näiden opettajien työpanos kohdistui lukioon. Koska projektiin oli toivottu myös erityisopetuksen näkökulmaa, oli luontevaa, että myös pienryhmä ja duuniluokka osallistuivat toimintaan. Pääsääntöisestihän projekti oli suunnattu yhdeksäsluokkalaisille ja lukiolaisille, mutta siitä huolimatta lähdimme mielenkiinnolla mukaan.

Hieman silloin toukokuun kutomopäivässä hirvitti, kun muilla oli jo hienoja valmiita, vain toteuttamista vailla olevia suunnitelmia, ja itse olimme aivan alkutekijöissä. Hyvin pian kuitenkin syntyi ajatus rakentaa projekti terveystiedon ympärille, koska Maarit on terveystiedon opettaja ja Katilla myös terveydenhoitajan koulutus taustalla. Päätimme lähteä kasaamaan projektia ihmishahmojen ympärille, johon jokainen luokka-aste oman opetussuunnitelmansa mukaan tuotti terveystiedon materiaalia. Seitsemäsluokkalaiset tekivät ”terveen nuoren”, tytön ja pojan, ja hänelle toimintaohjeet henkilökohtaiseen hygieniaan, ravitsemukseen sekä lepoon ja liikuntaan. Kahdeksasluokkalaiset tekivät ”huume heebon” ja ”päihteiden käyttäjän”, joiden avulla kerrottiin tupakan, alkoholin ja huumeiden vaikutuksista. Lisäksi kahdeksasluokkalaiset kasasivat seksi ja suhteet osion. Yhdeksännen luokan teemana oli henkinen hyvinvointi.

Terveestä nuoresta kasattiin näyttely koulumme kirjastoon, jossa hahmot ohjeineen olivat esillä. Lisäksi havainnollistettiin ravitsemusta ateriaesimerkeillä, kuinka paljon eri tuotteissa on sokeria, paljonko on ½kg kasviksia sekä hygieniatuote-esimerkeillä. Kaikki koulumme yläasteen oppilaat sekä lukiosta ensimmäinen vuosikurssi kävivät tutustumassa näyttelyyn Iloa ja valoa -päivämme yhteydessä 22.11.2012 Lisäksi projektin ja näyttelyn yhteyteen järjestettiin vanhemmille vapaamuotoinen vanhempainilta ”Iltakahvit Hakkalassa” 21.11.2012, jolloin vanhemmilla oli mahdollisuus tulla tutustumaan näyttelyyn ja keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista. Paikalla oli noin 20 vanhempaa.

TerveNuori projektiin liittyi myös koko koulumme 7-9 luokille tehty terveyskasvatuskysely. Kyselylomakkeella kysymykset jakautuivat samoihin teemoihin, kuin projektissa: ravitsemus, hygienia, lepo ja liikunta sekä suhteet ja seksi. Vastauksia kyselyymme tuli 306kpl. Vastausten pohjalta tehtiin diagrammit, jotka havainnollistavat kyselyn tuloksia näyttelyssä vieraileville. Siten näyttelyyn tutustuttaessa voi heti todeta esimerkiksi kuinka iso osa nuorista syö aamupalaa ja samalla voi tutkia, minkälainen hyvän aamupalan tulisikaan olla.

Molempien ryhmien oppilaat viettivät yhden aamupäivän opetellen sosiaalisen median käyttöä myös opetuksellisena välineenä. Oppilaat loivat Tervenuori Facebook – sivuston, jolle toivotaan runsaasti vierailuja ja ajatusten vaihtoa. Kerromme myöhemmin blogissamme koulumme terveyskyselyn tuloksista tarkemmin 9 –luokkalaisten osalta.

Maarit Holm, duuniluokan opettaja ja Kati Heinonen, erityisluokanopettaja Hakkalan koulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti