24.1.2012

Toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen mallit

Käyttäjälähtöisyyttä sarjakuvilla
Oikein mallikoulu, mallien tuotantoputki? Mallikas siinä mielessä, että hanke tuottaa avoimeksi julkaistavia pieniä ja suuriakin ideoita siitä, miten toteutetaan aktivoivaa opetusta. Taustalla voi olla ilmiölähtöinen, tutkiva, keksivä, ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppiminen tai muu pedagoginen ja oppimisen psykologiaan pohjautuva perusjäsentäjä. Ideoinnin, suunnittelun, pilotoinnin ja kehittämisen kautta tuotetaan helposti ymmärrettäviä kuvauksia siitä, mitä ja miten on tehty. Mallit eivät välttämättä siirry sellaisenaan, mutta ne auttavat ideoinnissa. Myös testauskokemukset ovat arvokkaita. Mitä kannattaa tehdä, mistä löytyvät kipupisteet.

Kaiken keskiössä on oppija ja tavoitteena se, että oppija saatetaan ja innostetaan kiinnostumaan oppimisesta, ottamaan oma oppiminen haltuun, oppimaan oppimisen taitoja ja samalla myös kohteena olevaa asiaa. Yhdessä tekeminen ja yksilöllinen tekeminen limittyvät aktiivisen oppimisen toteutuksissa. Eheyttäminen ja eriyttäminen ovat avainsanoja. Autettiset oppimisympäristöt ja todellisen elämän ilmiöt tienviittoja.

Toimikas on osa kansallista AVO-hanketta. AVO tulee sanoista Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin. Tämä tätä hankekoreografiaa, mutta ei ihan pöllömpää, sanoisin. Pitkällä tähtäimellä.

Toimikas polkaisee viriönsä auki Hämeenlinnassa ja Otavan Opiston Nettilukiossa. Projekti kestää kaiken kaikkiaan vuoden 2012 alusta vuoden 2013 loppuun.

Toimikas-nimi tulee käsityöläisten maailmasta. Toimikas on eräs käytetyimpiä kankaankudonnan sidoksia – se diagonaali, farkuista tuttu. Toimikkaan suosio perustuu siihen, että sidos on joustava ja vahva, vaikka yksittäiset langat eivät ole tiukkaan sidottuja. Sama ajattelutapa ohjaa AVO-hankkeen Toimikasta. Jokainen osallistuja, hankkeen kautta tarjolla olevat osaamisverkostot, tukiaineistot ja huimat määrät avoimia oppimisvarantojen aarteita kutoutuvat yhteen.

Kuten on loimen ja kuteen suostuttava osaansa, jotta syntyy kunnon kangas, onhanketoiminnassakin sovitettava suuren toimijajoukon vahvuuksista ja oppimistarpeista toimiva ja joustava kokonaisuus.

IHaa-tiimi visualisoi ilmiö-projektia eri käyttäjäroolien (=toimijoiden) kautta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti